ข่าว นิสา      786 Alimex – Mnet ลงนาม MOU โครงการ Thailand Hajj & Umrah Forum 1445

786 Alimex – Mnet ลงนาม MOU โครงการ Thailand Hajj & Umrah Forum 1445

นายระบิล พรพัฒน์กุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท 786 อลีเม็กซ์ จำกัด บริษัทมุสลิม ที่ปรึกษาด้านการจัดการและบริหาร พร้อมด้วย นายแพทย์ วิรุฬห์ พรพัฒน์กุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกิจการฮัจย์ ฯ นายบัญญัติ ทิพย์หมัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มเน็ต โซลูชั่น จำกัด หรือ มุสลิมไทยโพสต์ และ นายสุริเชษฐ์ บิลหีม ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเป็นองค์กรหลัก ในการจัดงาน Thailand Hajj & Umrah Forum 1445 ซึ่งจะจัดในลักษณะของงานฟอรั่ม คือ เป็นเวทีวิชาการ (Conference) ผสมผสานกับ นิทรรศการ (Exhibition) และการออกร้าน แสดงสินค้า จำหน่ายสินค้า และทำกิจกรรม (Fair)พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว จัดขึ้น ณ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ เลขที่ 66 อาคารนวม ถนนอโศกมนตรี (สุขุมวิท 21) เขตวัฒนา กรุงเทพ ฯ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566

วัตถุประสงค์การจัดโครงการ ดังนี้

• จัดเวที สร้างการรับรู้ ตื่นตัว เกี่ยวกับการบริหารจัดการและบริการฮัจย์และอุมเราะห์ ในยุคปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต
• จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์ ในเรื่องการบริหาร
จัดการและการให้บริการ ฮัจย์และอุมเราะห์
• รวบรวมองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง กับการจัดการและให้บริการ ฮัจย์และอุมเราะห์ ในประเทศไทย มาร่วมกันพบปะเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพ ส่งเสริมการทำงานร่วมประสานกันแบบไร้รอยต่อ
• ต้องการให้เกิดการสื่อสาร สร้างการรับรู้ มุ่งสู่กลุ่มเป้าหมาย คือประชาชนผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปจาริกแสวงบุญ รวมทั้งสาธารณชนโดยทั่ว ๆ ไป
• จัดแสดงสินค้า บริหาร จัดจำหน่ายสินค้า และบริการที่เกี่ยวข้อง

การจัดงานในครั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากอีกหลายภาคี ทั้งภาครัฐ ภาคการศาสนา ภาควิชาการ ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ซึ่งมีแนวคิดร่วมกันที่จะจัดเวที สร้างการรับรู้ ตื่นตัว เกี่ยวกับการบริหารจัดการและบริการฮัจย์และอุมเราะห์ ในยุคปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคตที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต ผ่านการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์ ในเรื่อง ฮัจย์และอุมเราะห์ รวมทั้ง ต้องการให้เกิดการสื่อสาร สร้างการรับรู้ มุ่งสู่กลุ่มเป้าหมาย คือประชาชนผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปจาริกแสวงบุญรวมทั้งสาธารณชนโดยทั่ว ๆ ไปด้วย

ภายใต้แนวคิดหลัก (Theme) คือ Change, Challenge & Opportunity ใช้ชื่องานว่า “ฮัจย์และอุมเราะห์ฟอรั่มประเทศไทย 1445 - Thailand Hajj and Umrah Forum 1445” จัดที่ โรงแรมอัลมีรอซ และมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ถนนรามคำแหง ในระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2567

สอบถามรายละเอียดได้ที่ นายระวี พรพัฒน์กุล โทร 091-887-0343 หรือ นายสุริเชษฐ์ บิลหีม โทร.080-284-9000Copyrights © 2009 www.nisavariety.com All Rights Reserved.
counter