ข่าว นิสา      ไอแบงก์ จับสลากไปประกอบพิธีฮัจย์ ปี 2566

ไอแบงก์ จับสลากไปประกอบพิธีฮัจย์ ปี 2566

ไอแบงก์ จัดพิธีจับสลากรางวัลแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2566 พร้อมประกาศจับมือการบินไทยออกผลิตภัณฑ์เงินฝากอัลฮัจย์และอุมเราะห์

ในวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) จัดพิธีจับสลากหาผู้ได้รับรางวัลแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2566 จำนวน 12 รางวัล พร้อมออกผลิตภัณฑ์เงินฝากอัลฮัจย์และอุมเราะห์ ต่อยอดจากผลิตภัณฑ์เดิมคือบัญชีเงินฝากอัลฮัจย์ และประกาศจับมือการบินไทย เพิ่มจำนวนรางวัลเป็น 45 รางวัล มูลค่ารวม 7.65 ล้านบาท โดยได้รับเกียรติจาก นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มาเป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมอัล มีรอซ รามคำแหง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566


 นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการและผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย รายงานว่า “บัญชีเงินรับฝากอัลฮัจย์ เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่มีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะมุสลิม ที่มีความประสงค์วางแผนทางการเงินเพื่อเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ด้วยการเก็บออม โดยธนาคารส่งเสริมการออมประเภทนี้เพราะตระหนักดีว่า เป็นศาสนกิจสำคัญที่พี่น้องมุสลิมทุกคนปรารถนาจะกระทำหากมีโอกาสสักครั้งหนึ่งในชีวิต ต่อมาในปี 2558 ไอแบงก์ได้เริ่มจัดรายการส่งเสริมการตลาดขึ้นเป็นครั้งแรก เป็นกิจกรรมจับสลากเงินฝากอัลฮัจย์เพื่อลุ้นรับรางวัลแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ จนปัจจุบันนับเป็นปีที่ 9 แล้ว


ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการและผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

สำหรับในปี 2566 มีระยะเวลาการจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ซึ่งมีจำนวนบัญชีเงินรับฝากอัลฮัจย์ที่ฝากเงินครบตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดด้วยวิธีการจับสลากและมีสิทธิ์ลุ้นชิงรางวัลแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์คิดเป็นร้อยละ 45 และมีชิ้นส่วนสลาก รวมจำนวนทั้งสิ้น 473,791 ชิ้น โดยการจับสลากรางวัลในครั้งนี้ ธนาคารมอบรางวัลแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย รวมทั้งสิ้น 12 รางวัล รวมมูลค่ารางวัลเป็นเงิน 3,000,000 บาท ซึ่งได้รับการสนับสนุนรางวัลบัตรโดยสาร เส้นทาง กรุงเทพฯ-เจดดาห์ ไปกลับ จำนวน 12 ที่นั่ง จาก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)ในโอกาสนี้ ไอแบงก์ยังเปิดตัวบัญชีเงินฝากอัลฮัจย์และอุมเราะห์ อย่างเป็นทางการ โดยธนาคารเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เหมาะสำหรับบุคคลนับถือศาสนาอิสลามที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป หรือนิติบุคคลที่มีบุคคลากรนับถือศาสนาอิสลาม เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 500 บาท จ่ายผลตอบแทน 2 ครั้งต่อปี ทุกสิ้นเดือนมิถุนายนและธันวาคม และเมื่อมียอดเงินฝากคงเหลือเฉลี่ยรายวันทุกๆ 2,000 บาทต่อเดือน ติดต่อกัน 3 เดือน ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ธนาคารจะมอบสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์หรืออุมเราะห์ ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย จำนวน 1 สิทธิ์ โดยคำนวณสิทธิ์ให้ทุกเดือน ยิ่งฝากมากยิ่งได้รับสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมาก โดยนอกจากบัญชีเงินรับฝากอัลฮัจย์และอุมเราะห์ จะขยายวัตถุประสงค์การออมเงินเพื่อเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ไปถึงการเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์แล้ว ธนาคารยังมอบสิทธิ์ให้แก่ลูกค้าที่ฝากครบเงื่อนไขธนาคาร เพิ่มขึ้นจากเดิม 12 รางวัล เป็น 45 รางวัล แบ่งเป็นแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ 20 รางวัล ๆ ละ 270,000 บาท รวมเป็นเงิน 5,400,000 บาท และแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ 25 รางวัล ๆ ละ 90,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,250,000 บาท รวมมูลค่ารางวัลทั้งสิ้นเป็นเงิน 7,650,000 บาทนอกจากนี้ ธนาคารยังได้ปรับปรุงเงื่อนไขในการรับรางวัลให้มีความยืดหยุ่นยิ่งขึ้น โดยการให้สิทธิ์ผู้ที่ได้รับรางวัลให้สามารถส่งมอบรางวัลนี้ต่อให้กับทายาทหรือผู้สืบสันดานตามกฎหมายกรณีไม่ประสงค์เดินทางเอง และในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลเป็นนิติบุคคลหรือหน่วยงาน สามารถโอนสิทธิ์ให้กับพนักงานในหน่วยงานได้”

โดยก่อนเริ่มพิธีจับสลากหาผู้โชคดี นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานในพิธี ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน จากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และ นายกรกฏ ชาตะสิงห์ ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ให้เกียรติจับสลากผู้ได้รับรางวัลแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2566 จำนวน 12 รางวัล นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.มะรอนิง สะแลมิง ประธานที่ปรึกษา ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และ Mr. Ibrahim al barnawi, First Secretary ผู้แทนเอกอัครราชทูตซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทย ร่วมจับรางวัลสำรองอีก จำนวน 15 รางวัล โดยมีท่านอาจารย์อรุณ บุญชม ผู้ได้รับคัดสรรเป็นจุฬาราชมนตรี และ นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองอธิบดีกรมการปกครอง ให้เกียรติเป็นสักขีพยาน

ทั้งนี้ผู้โชคดีจำนวน 12 รางวัล มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาวนริศรา เฮมเบีย บิ๊กซีปัตตานี ปัตตานี
2. บจก.สิริอรุณ อินเตอร์ฟู้ดส์ สาขาระนอง ระนอง
3. นายเจ๊ะอับดุลเล๊าะ หะมิงมะ สาขาปัตตานี ปัตตานี
4. นายหามะ หะยียูโซะ สาขาถนนวิจิตรไชยบูลย์ นราธิวาส
5. นางสาว สิริมา เหร็นเส็บ สาขาระนอง ระนอง
6. นายเจ๊ะอับดุลเล๊าะ หะมิงมะ สาขาปัตตานี ปัตตานี
7. นายเจ๊ะอับดุลเล๊าะ หะมิงมะ สาขาปัตตานี ปัตตานี
8. นางสุนันท์ ภักตร์เจริญ สาขา ทุ่งครุ กรุงเทพ
9. นายหามะ หะยียุโซะ สาขาวิจิตรไชยบูลย์ นราธิวาส
10. นางซาฮีดาห์ สาเมาะ สาขานราธิวาส นราธิวาส
11. นางสาวฮาลีมะ ชายมัน สาขาโคกโพธิ์ปัตตานี ปัตตานี
12. นายมูฮัมหมัดฟาดิ้ล มะมิง สาขายะลา ยะลา

รางวัลสำรองอีก จำนวน 15 รางวัล มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ ชื่อบัญชี สาขา จังหวัด
1. นายสมชาย ร่าหมาน สาขาชุมพร ชุมพร
2. บจก.สิริอรุณ อินเตอร์ฟู้ดส์ สาขาระนอง ระนอง
3. นางสาวรอกีเย๊าะ แมซา สาขาถนนวิจิตรไชยบูลย์ นราธิวาส
4. นางเกษราภรณ์ จาเอาะ สาขาบันนังสตา ยะลา
5. มัสยิด การาหมาด (บ้านหัวทะเล) สาขานครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
6. นางสาวอุไรด๊ะ โอกาศ สาขาอโศก กรุงเทพ
7. นาย นรบดี แสงมณี สาขาคลองตัน กรุงเทพ
8. นางไพเราะ รีรัตนชาติ สาขามีนบุรี กรุงเทพ
9. นางแมะเดาะ อาลีมามะ สาขาบันนังสตา ยะลา
10. นางอาตีกะห์ บองออาแซ สาขาตันหยงมัส นราธิวาส
11. นางไพรินทร์ มะลิวัลย์ สาขามีนบุรี กรุงเทพ
12. นายดุนยา จาเอาะ สาขาบันนังสตา ยะลา
13. นางสาวสิริมา เหร็นเส็บ สาขาระนอง ระนอง
14. นางนภาวรรณ วันอุสเซนต์ สาขาถนนวิจิตรไชยบูลย์ นราธิวาส
15. นางฮาซานะห์ ยานยา สาขายะรัง ปัตตานี

โดยเมื่อเสร็จสิ้นจากพิธีจับสลากรางวัลแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2566 มีการเสวนาหัวข้อ “ฮัจย์และอุมเราะห์” ครั้งหนึ่งในชีวิต ภารกิจผู้ศรัทธา” โดยมีวิทยากรจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจการฮัจย์และอุมเราะห์ มาร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้แก่ ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการและผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย นายกรกฏ ชาตะสิงห์ ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) นายอิสมาอีล สิงหาด ผู้เชี่ยวชาญด้านกิจการฮัจญ์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และ นายแพทย์มูฮำหมาด ละใบจิ ประธานผู้บริหาร ห้างหุ้นส่วนจำกัดอินตัน เอกซ์เพรส ผู้ชนะการประกวดราคา ที่จะนำผู้ได้รับรางวัลแพ็คเกจฮัจย์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1455 โดยภายในงานมีผู้เข้าร่วมพิธีกว่า 250 คน
Copyrights © 2009 www.nisavariety.com All Rights Reserved.
counter