ข่าว นิสา      Thailand Halal Assembly 2023 สร้างพลัง เปลี่ยนแนวคิดวิถีฮาลาลแบบเดิม สู่ฮาลาลดิจิทัล สู่ความวางใจ

Thailand Halal Assembly 2023
สร้างพลัง ... เปลี่ยนแนวคิดวิถีฮาลาลแบบเดิม สู่ฮาลาลดิจิทัล สู่ความวางใจ

พิธีเปิด งานประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมฮาลาลนานาชาติ – Thailand Halal Assembly 2023 (THA2023) ณ โรงแรมนูโว ซิตี้ กรุงเทพ ฯ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2566 ดำเนินไปอย่างเรียบง่ายและสง่างาม โดยมีนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร และอาจารย์อรุณ บุญชม ผู้ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี ร่วมเป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกากรประชุมในสถานที่ไม่ต่ำกว่า 200 คน ทางออนไลน์ไม่ต่ำกว่า 5,000 บัญชี จากประเทศต่าง ๆ ไม่ต่ำกว่า 30 ประเทศ

THA2023 ในปีนี้ จัดภายใต้ธีมงาน “ฮาลาลจากแนวคิดสู่ดิจิทัลสู่ความวางใจ (Digitalizing Halal Initiatives for Fostering Halal Trust)” เป็นการเปลี่ยนแนวคิดวิถีฮาลาลแบบเดิมให้ทันสมัยและล้ำหน้าสู่โลกดิจิทัล เพื่อให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงฮาลาลได้มากขึ้น และยังเป็นการผลักดันฮาลาลไทยให้ยืนหนึ่งในตลาดโลก

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประธานจัดงาน THA2023 กล่าวว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) ได้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานประชุมวิชาการนี้มาตลอด 10 ปี จนเป็นงานใหญ่ปลายปีที่ทุกคนรอคอยและต้องการเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งในปีนี้เป็นการแสดงจุดเด่นของประเทศไทย ในฐานะผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล และผู้พัฒนาระบบฮาลาลดิจิทัล คาดหวังให้เกิดการเปลี่ยนแนวคิดวิถีฮาลาลแบบเดิมให้ทันสมัย และสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น

ภายในงาน THA2023 ประกอบด้วยการประชุมวิชาการ 3 รายการ ได้แก่ งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล (IHSATEC) ซึ่งในปีนี้มีผู้ส่งผลงานทางวิชาการมานำเสนอมากถึง 71 ชิ้น โดยเป็นการนำเสนอในที่ประชุม 52 ชิ้น นำเสนอผ่านออนไลน์ 19 ชิ้น นำเสนอแบบปากเปล่า 47 ชิ้น และเป็นโปสเตอร์ 24 ชิ้น ประเทศที่นำเสนอผลงานทางวิชาการเรียงลำดับมากน้อย ได้แก่ อินโดนีเซีย 30 ชิ้น ไทย 15 ชิ้น มาเลเซีย 9 ชิ้น ปากีสถาน 6 ชิ้น

นอกจากนั้น ยังมีผลงานจากประเทศต่าง ๆ ได้แก่ อียิปต์ สหรัฐอเมริกา เยเมน เนเธอร์แลนด์ ฮ่องกง บรูไนดารุสลาม กัมพูชา ซูดาน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ทรินิแดดแอนด์โทบาโก โดยผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจากกรรมการตัดสินพิจารณาผลงาน (Reviewer) จะถูกตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ Journal of Halal Science, Industry and Business (JHASIB) 2024 ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (Vol.2, No.1) ต่อไป

งานประชุมรายการที่ 2 คือ Halal Science and Business International Conference (HASIB) มี Speaker มากความสามารถกว่า 30 ท่าน จากกว่า 10 ประเทศ มานำเสนอหัวข้อน่าสนใจจากหลากหลายแขนง อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล เทคโนโลยีทิจิทัล ความมั่นคงทางอาหาร และนวัตกรรม

สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด คือ การประชุมนานาชาติว่าด้วยมาตรฐานและการตรวจรับรองฮาลาล: The 9th International Halal Standards โดยมีการจัดนิทรรศการ showcase นวัตกรรมดิจิทัล 3 ชิ้น ได้แก่ แอปพลิเคชั่น Halal Route, Thailand Diamond Halal Through HAL-Q Plus Halal Standardization System และ Diamond Halal Blockchain อีกทั้งยังมีการแสดงผลงานนวัตกรรมจำนวน 15 ชิ้น ที่เป็นงานวิจัยพัฒนา คิดค้น โดยนักวิทยาศาสตร์ของ ศวฮ.อีกด้วย

เห็นได้ชัดเจนว่า ศวฮ. ยังคงมุ่งมั่นสร้างความเชื่อมั่นด้านฮาลาล (Halal Trust) เป็นปณิธานที่ไม่เคยสิ้นสุด และการจัดงานครั้งนี้ ศวฮ.เชื่อว่า จะเป็นการเปลี่ยนแนวคิดวิถีฮาลาลแบบเดิม ๆ ให้ทันสมัยและล้ำกว่าใคร เพราะ Thailand Halal Assembly เป็นเสมือนเวทีนำเสนอแนวคิดฮาลาลในโลกยุคดิจิทัล ที่จะทำให้ทุกคนเข้าถึงฮาลาลได้มากขึ้นนั่นเอง




























Copyrights © 2009 www.nisavariety.com All Rights Reserved.
counter