ข่าว นิสา      THA2023 ปีนี้มีอะไรบ้าง: ธีมงาน คอนเซปต์ และความมุ่งมั่นตั้งแต่วันที่ถือกำเนิด

THA2023 ปีนี้มีอะไรบ้าง:
ธีมงาน คอนเซปต์ และความมุ่งมั่นตั้งแต่วันที่ถือกำเนิด

งานประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี ของ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) – Thailand Halal Assembly (THA) - จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในปีนี้กำหนดจัด ณ โรงแรมนูโวซิตี้ บางลำพู ในวันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2566 โดย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด เวลา 09:00 น.

ศวฮ.จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติมาอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง 16 ปี โดยเริ่มในชื่อการประชุม HASIB (Halal Science, Industry and Business) เมื่อปี 2551 จนในปี 2557 ได้ยกระดับขึ้นเป็นงาน THA2014 โดยมีอดีตนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้เกียรติเป็นประธานจัดงาน นับเป็นงาน THA ครั้งที่ 1 และต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้

THA 2023 รวบรวมงานใหญ่ของ ศวฮ. 3 งานเข้าไว้ใต้ร่มเดียวกัน นั่นคือ งาน IHSATEC (International Halal Science and Technology Conference) ครั้งที่ 10, งาน HASIB (Halal Science, Industry and Business) ครั้งที่ 16, งาน IHSAAC (International Halal Standard and Certification Convention) ครั้งที่ 9 และนิทรรศการวิชาการ โดยในปีนี้ได้งดเว้นงานแสดงสินค้านานาชาติ TIHEX ซึ่งหยุดลงตั้งแต่การจัดงาน THA2020 เป็นต้นมา หลังจากการระบาดของโรคโควิต-19 ผ่านพ้นไป ศวฮ.กำหนดยุทธศาสตร์ใหม่ที่มุ่งเน้นงานพัฒนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ซึ่งนับวันการมุ่งเน้นคุณภาพด้านวิชาการจะทวีความเข้มข้นมากขึ้น

อีกหนึ่งสิ่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นในงาน THA2023 ปีนี้ คือ การเปิดตัววารสาร JHASIB ฉบับปฐมฤกษ์ ประจำปี ค.ศ.2023 ผ่านทางออนไลน์ รวมทั้งจะมีการตีพิมพ์บางส่วน นับจากนี้ ศวฮ. จะนำเสนอวารสาร JHASIB ปีละ 2 ฉบับ โดยเป็นการรวบรวมบทความวิจัยและวิชาการที่นักวิจัย และนักวิชาการชาติต่าง ๆ นำเสนอในงาน THA แต่ละปี JHASIB จะเป็นวารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล ที่ในปัจจุบันยังมีการนำเสนอในโลกวิชาการค่อนข้างน้อย

THA2023 ยังแสดงจุดเด่นของประเทศไทยในฐานะผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล และผู้พัฒนาระบบฮาลาลดิจิทัล โดยการนำเสนอแพลตฟอร์มดิจิทัล 3 ชิ้น ได้แก่ (1) Thailand Diamond Halal Through HAL-Q Plus Halal Standardization System อันเป็นผลจากมติ ครม.วันที่ 2 มิถุนายน 2558, (2) Diamond Halal Blockchain อันเป็นผลจากมติ ครม.วันที่ 10 กันยายน 2562 และ (3) Halal Route อันเป็นผลจากมติ ครม. วันที่ 8 สิงหาคม 2566

ในส่วนของจำนวนผู้เข้าร่วม THA2023 คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมการประชุมในสถานที่ไม่ต่ำกว่า 500 คน ทางออนไลน์ไม่ต่ำกว่า 5,000 บัญชี โดยเป็นผู้เข้าร่วมจากประเทศต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 40 ประเทศ

เห็นได้ชัดเจนว่า ศวฮ.ยังคงมุ่งมั่นสร้างความเชื่อมั่นด้านฮาลาล (Halal Trust) เป็นปณิธานที่ไม่เคยสิ้นสุด สมดังคำขวัญของงาน THA2023 นั่นคือ ‘Digitalizing Halal Initiatives for fostering Halal Trust’ (ฮาลาลจากแนวคิดสู่ดิจิทัลสู่ความวางใจ) นับเนื่องจากวันที่ 13 สิงหาคม 2546 อันเป็นวันที่ ศวฮ.ถือกำเนิดขึ้นจากมติคณะรัฐมนตรี ไม่เคยเปลี่ยนแปลง

Copyrights © 2009 www.nisavariety.com All Rights Reserved.
counter