ข่าว นิสา      THA2021 มุ่งสู่อนาคตของวงการฮาลาล


มุ่งสู่อนาคตของวงการฮาลาล…ในรูปแบบออนไลน์เสมือนจริง กับงานฮาลาลที่ดีที่สุดในไทย
“Thailand Halal Assembly 2021” งานประชุมวิชาการนานาชาติและงานแสดงสินค้าฮาลาล ปีที่ 8

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย และสถาบันมาตรฐานและมาตรวิทยาของประเทศอิสลาม (Standard and Metrology Institute of Islamic Counties - SMIIC) ร่วมกันจัดงาน “Thailand Halal Assembly 2021 : A VIRTUAL WAY FOR ACTUAL HALAL WORLD” หรือ “งานประชุมวิชาการนานาชาติและแสดงสินค้าฮาลาล ปีที่ 8” ภายใต้แนวคิด ‘วิถีเสมือนจริงสู่โลกฮาลาลที่แท้จริง’ ระหว่างวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์เสมือนจริง คาดหวังสร้างความก้าวหน้าให้แก่กิจการฮาลาลประเทศไทย ย้ำความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประธานจัดงาน Thailand Halal Assembly 2021 กล่าวเชิญชวนทุกท่านให้เตรียมพร้อม มุ่งสู่อนาคตของวงการฮาลาล กับงานฮาลาลที่ถูกกล่าวขานว่าดีที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย นั่นคือ “งานประชุมวิชาการนานาชาติและการแสดงสินค้าฮาลาล” หรือ “Thailand Halal Assembly” (THA) และ เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันที่ทั่วโลกต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 “เราจึงจัดงานขึ้นในรูปแบบออนไลน์เสมือนจริง ผ่าน 2 แพลตฟอร์ม คือ Facebook Live และ Zoom meeting เพื่อลดอัตราความเสี่ยงในการสัมผัสโรค และยังเป็นการจัดงานที่ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันในยุคดิจิทัลนี้อีกด้วย”

การจัดงาน Thailand Halal Assembly 2021 ครั้งนี้ จะเป็น Virtual เสมือนจริงรูปแบบใหม่ ที่ยิ่งใหญ่กว่าที่ผ่านมา โดยแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อหลักสู่อนาคต ได้แก่
• IHSATEC 2021 : งานประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล ปี 2021 พูดคุยกับ Speaker ชั้นนำ ในหัวข้อที่น่าสนใจหลากหลาย Session
• 14th HASIB : ร่วมฟังทิศทางของอุตสาหกรรมและธุรกิจฮาลาลนานาชาติ ที่มีผู้เข้าร่วมมากถึง 48 ประเทศ
• 7th IHSACC : ประชุมสัมมนามาตรฐานและการตรวจรับรองฮาลาลระดับโลก
• TIHEX2021 : การแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติ 2021 กว่า 100 รายการการประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล (The International Halal Science and Technology Conference (IHSATEC) 2021) และการประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมและธุรกิจฮาลาล (The 14th Halal Science Industry and Business (HASIB)) เป็นการประชุมที่จัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี และครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 14 ผ่านรูปแบบการประชุมวิชาการออนไลน์เสมือนจริง (Virtual Conference) ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล ที่มีบทบาทในทุกภาคส่วนทั้งในด้านวิชาการ รวมถึงด้านการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในกระบวนการรับรองฮาลาลของประเทศไทย เพื่อให้ “วิทยาศาสตร์ฮาลาล” ได้รับความสนใจและเป็นที่รู้จักมากขึ้นทั้งต่อนักวิทยาศาสตร์มุสลิม และมิใช่มุสลิม ทั้งนี้ จะเป็นการขยายขอบเขตของงานวิทยาศาสตร์ฮาลาลและนำไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไปนอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (Conference Proceedings) จาก 7 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย อินเดีย ไนจีเรีย ฟิลิปปินส์ ปากีสถาน และประเทศไทย ซึ่งปีนี้ ศวฮ ร่วมกับองค์กร RESEARCH SYNERGY FOUNDATION (RSF) ประเทศอินโดนีเซีย เป็นผู้ดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และยังมี การประชุม The 7th International Halal Standard and Certification Convention (IHSACC) ภายใต้แนวคิด “Challenges and Opportunities of Halal Standards and Conformity Assessment Activities after COVID-19: The Next Normal” โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญและผู้นำทางความคิดที่เป็นที่ยอมรับ มาแบ่งปันมุมมองและประสบการณ์อีกมากมายหลายคน

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน กล่าวสรุปว่า “ที่จะขาดเสียมิได้ คือ การรวบรวมสินค้าฮาลาลเพื่อจัดแสดงบนแพลตฟอร์มออนไลน์ (The Virtual Thailand International Halal Expo 2021, TIHEX2021) จากกว่า 200 สถานประกอบการ ประกอบไปด้วย อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เครื่องสำอาง เสื้อผ้าและแฟชั่น สถาบันการเงินอิสลาม การบริการด้านการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรของชาวมุสลิมและไม่ใช่มุสลิม เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าร่วมงานมีอิสระในการเลือกซื้อสินค้า สร้างเครือข่าย จับคู่ธุรกิจและบริการต่าง รวมทั้งการเข้าร่วมสัมมนาได้แหรือ Standard and Metrology Institute of Islamic Counties (SMIIC) แบบเรียลไทม์ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลกก็ตาม”

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมงาน สามารถลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าได้ที่ https://virtualthailandhalalassembly.com/pre-register/ หรือสอบถามข้อมูล หรือติดตามข่าวสารต่างๆ ได้ที่ 02-218-1053 ต่อ 224 และ www.Thailandhalalassembly.com , Facebook : Thailand Halal AssemblyCopyrights © 2009 www.nisavariety.com All Rights Reserved.
counter