ข่าว นิสา      “มุ่งมั่นพัฒนากันไปไม่มีที่สิ้นสุด” งาน Thailand Halal Assembly 2018 ครั้งที่ 5
“มุ่งมั่นพัฒนากันไปไม่มีที่สิ้นสุด” งาน Thailand Halal Assembly 2018 ครั้งที่ 5

ยิ่งใหญ่ต่อไป ภายใต้แนวคิด “บูรณาการฮาลาลแม่นยำ ยุคเศรษฐกิจฐานชีวภาพ”


เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดแถลงข่าวงาน Thailand Halal Assembly 2018 ณ โถงหน้าลานออฟฟิศ ชั้น G อาคารจามจุรีสแควร์ ระหว่างเวลา 13:30 – 16:00 น.

งาน Thailand Halal Assembly 2018 หรือ THA 2018 ปีนี้ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) บางนา กรุงเทพ ฯ ภายใต้แนวคิด “บูรณาการฮาลาลแม่นยำ ยุคเศรษฐกิจฐานชีวภาพ” (Precision Halalization in The Bioeconomy Era) เพื่อยกระดับกิจการฮาลาลไทยสู่ยุคสมัยแห่ง “ฮาลาลแม่นยำ” และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยมีองค์กรผู้จัดงาน ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (สกอท.) สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย (สมฮท.) และองค์กรร่วมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานกิจการอิสลามประจำจังหวัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประธานจัดงาน THA 2018 กล่าวว่า ในเวลานี้ งานประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลนานาชาติที่นับว่าดีที่สุด คือ งาน Thailand Halal Assembly“ สิ่งนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬา ฯ และเจ้าภาพหลักร่วม คือ สกอท. มิได้กล่าวอ้าง แต่เป็นสิ่งที่หลายฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถาบันมาตรฐานและมาตรวิทยาเพื่อประเทศอิสลาม หรือ Standard and Metrology Institute for Islamic Country (SMIIC) ได้กล่าวไว้”

การจัดการประชุมวิชาการ และการแสดงสินค้านานาชาติ THA 2018 ในปีนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 และ สำหรับในปีนี้เป็นวาระพิเศษ เนื่องจากเป็นปีครบรอบ 2 ทศวรรษของการมาตรฐานฮาลาลไทย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน กล่าวต่อว่า “คำว่า “การฮาลาลแม่นยำ” หรือ Precision Halalization เป็นการสื่อให้ทุกฝ่ายได้รับทราบว่า กิจการฮาลาลไทยกำลังพัฒนาสู่ยุคสมัยแห่งความแม่นยำ เช่นเดียวกับ ยุคการแพทย์แม่นยำ (Prcision medicine) หรือ การเพาะปลูกแม่นยำ (Precision farming) ที่ได้รับการกล่าวขานกันก่อนหน้านี้”

ภายในงาน THA 2018 ครั้งนี้ จะประกอบด้วยงานประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม และธุรกิจฮาลาล (HASIB) ครั้งที่ 11 , การประชุมองค์กรรับรองฮาลาลนานาชาติ ครั้งที่ 5, นิทรรศการการเฉลิมฉลอง 20 ปีมาตรฐานฮาลาลไทย, การจับคู่เจรจาทางธุรกิจฮาลาล, การเสวนาในหัวข้อต่างๆ และงาน THAIHEX 2018 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการฮาลาลทั้งของประเทศไทย และต่างประเทศ มากกว่า 350 บูธ หลากหลายประเภทสินค้า ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ ศวฮ.ตั้งใจจะยกระดับงาน HASIB ขึ้นสู่ระดับงานนานาชาติ หรือ International Halal Science and Technology Conference (IHSATEC 2018) เป็นการประกาศความเป็นหนึ่งทางด้านการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีฮาลาลนานาชาติ ให้สมกับที่ทุกฝ่ายคาดหวัง

“เมื่อจะต้องพัฒนา ก็จำเป็นต้องพัฒนากันไปไม่มีวันสิ้นสุด ทั้ง ศวฮ. ทั้ง สกอท. และ สมฮท. มุ่งมั่นกันไว้อย่างนั้น” รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน กล่าวสรุปประมวลภาพ
www.nisavariety.comCopyrights © 2009 www.nisavariety.com All Rights Reserved.
counter