ข่าว นิสา      จารึกนาม “ตันสรี ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ” อยู่คู่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จารึกนาม “ตันสรี ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ”

อยู่คู่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินงานต่อเนื่องมาครบ 15 ปี โดยถือเอาวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2546 ซึ่งเป็นวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรี (ในขณะนั้น) เป็นวันคล้ายวันก่อกำเนิดศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลฯ 


ในวาระอันสำคัญนี้ คณะกรรมการบริหารศูนย์ ซึ่งมีท่านอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นประธาน ฯ มีมติให้จัดพิธีเปิดห้องปฏิบัติการ(Laboratory) ซึ่งตั้งชื่อว่า “ห้องปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ฮาลาลตันสรี ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ” ซึ่งตั้งอยู่บนชั้นที่ 13 อาคารวิจัยจุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย ในวันนี้ (16 สิงหาคม 2561)โดยได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ อดีตนายกรัฐมนตรี นักการเมือง อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคคลสำคัญในวงการต่างๆ เป็นจำนวนมาก รวมทั้งครอบครัวของ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ มาร่วมในพิธีเปิดห้องปฏิบัติการครั้งนี้

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวในพิธีเปิดงาน ว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี “ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” และเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดี พร้อมทั้งให้เกียรติ แด่ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียนและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ที่มีต่อศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ มาอย่างต่อเนื่อง ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) จึงได้ทำพิธีเปิด “ห้องปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ฮาลาลตันสรี ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ” (Tan Sri Dr.SurinPitsuwan Halal Science Research and Innovation Laboratory) หรือ “PS Halal Lab” ขึ้น

    


 
ทั้งนี้ ห้องปฏิบัติการดังกล่าว มีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยอย่างหลากหลาย อาทิ เครื่องมือวิจัยชีวเคมีโภชนาการ การวิจัยนาโนวิทยาและคอสเมติกส์ และการวิจัยชีววิทยาโมเลกุล พร้อมทั้งมีนักวิทยาศาสตร์มุสลิมที่มีคุณภาพมากกว่า 50 คน จึงทำให้ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลให้กับทั่วโลก


 
ในโอกาสนี้ ผู้มีเกียรติที่มีความผูกพันกับ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ได้ขึ้นมากล่าวคำรำลึกถึงความดีงามของท่าน อาทิ นายชวน หลีกภัย ประธานที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวคำไว้อาลัยตอนหนึ่งถึง ดร.สุรินทร์ ว่า ดร.สุรินทร์ เป็นน้องที่สนิทสนมกันมาก เป็นผู้มีน้ำใจ เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมุสลิม แต่ชนะทุกครั้งที่ลงเลือกตั้งใน จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นเมืองพุทธ ข้อพิสูจน์เหล่านี้แสดงถึงความสามารถความเป็นคนที่ประชาชนยอมรับ

ด้าน อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์แห่งนี้เกิดขึ้นมาก็ด้วยวิสัยทัศน์ของ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ซึ่งเป็นผู้ที่แนะนำให้จุฬาฯ ทำโครงการเสนอรัฐบาลเพื่อจัดตั้งขึ้น ผ่านมา15 ปี ที่ศูนย์ ฯ แห่งนี้ได้ให้บริการทั้งแก่บุคคล และธุรกิจต่างๆ ทั้งจากในประเทศและนอกประเทศ จนเป็นที่ยอมรับว่าเป็นศูนย์ ฯ ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

นายอภิสิทธิ์ กล่าวต่อไปว่า “ในวันที่เราทุกคนได้ระลึกถึงวิสัยทัศน์ของ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ซึ่งถือเป็นนักการเมืองที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผมเข้าสู่การเมือง นอกจากการเป็นนักการเมืองที่ยึดมั่นในหลักวิชาการแล้ว ก็ยังเป็นนักการเมืองที่ไม่เคยลืมรากของตัวเอง” และว่า “ดร.สุรินทร์ เป็นผู้ที่ทำให้ผมรู้จักคำว่า ฮาลาลเป็นครั้งแรก แต่ในตอนนั้น ท่านไม่ได้หมายความถึง อาหาร หรือ ผลิตภัณฑ์ แต่ท่านหมายถึง “การเมืองแบบฮาลาล” สิ่งนี้จึงควรเป็นความภาคภูมิใจที่ท่านได้เป็นบุคคลสำคัญในระดับโลก และเป็นบุคคลที่ไม่ลืมรากฐานที่มีความหมายระหว่างท่าน ครอบครัว และชุมชนของท่าน และยกระดับรากฐานนี้เป็นนโยบายระดับชาติ ฉะนั้นการใช้ชื่อท่านเป็นชื่อห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จึงมีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง”

นายอภิสิทธิ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า “ผมถือว่า ดร.สุรินทร์ ไม่เคยจากไปจากโลกของวิชาการ วันนี้การที่ชื่อของท่านได้จารึกอยู่คู่กับวิสัยทัศน์และนโยบายของท่าน จะทำให้ท่านยังอยู่กับเราตลอดไป”ประมวลภาพ


www.nisavariety.com


New layer...
New layer...
New layer...
New layer...
New layer...
New layer...
Copyrights © 2009 www.nisavariety.com All Rights Reserved.
counter