ข่าว นิสา      เปิดยิ่งใหญ่ “ห้องปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ฮาลาลตันสรี ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ”
เปิดยิ่งใหญ่ “ห้องปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ฮาลาล

ตันสรี ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ”

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน

 

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดแถลงข่าวการเปิด “ห้องปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ฮาลาล ตันสรี ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ” โดยพิธีเปิดจะมีขึ้นในวันที่ 16 สิงหาคม ที่จะถึงนี้ ตั้งแต่เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 และที่ทำการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้นที่ 12, 13 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ การเปิดห้องปฏิบัติการ ฯ ดังกล่าว จัดขึ้นตรงกับโอกาสครบรอบ 15 ปี การก่อตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งถือเอาวันที่ 13 สิงหาคม 2546 ซึ่งเป็นวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีในเวลานั้น เป็นวันคล้ายวันก่อกำเนิดศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ฯ

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน กล่าวว่า ห้องปฏิบัติการ ฯ นี้เป็นห้องที่มีอยู่เดิม แต่ยังไมได้ตั้งชื่อ คณะกรรมการบริหารศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีท่านอธิการบดี เป็นประธาน ฯ ได้มีมติให้ตั้งชื่อ ว่า “ห้องปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ฮาลาล ตันสรี ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ – Tan Sri Dr.Surin Pitsuwan Halal Science Research and Innovation Laboratory" – เพื่อเป็นเกียรติ และเป็นที่ระลึกถึงท่าน ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ซึ่งมีคุณูปการต่อศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ฯ มาโดยตลอด และยังเป็นกรรมการที่ปรึกษาให้กับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ฯ ด้วยดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เคยให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดกระบี่ และทางศูนย์ ฯ เชิญท่านมาปาฐกถาเมื่อจัดงาน THA ทุกปี ท่านงานประชุมวิชาการ (HASIB) ครั้งแรกของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดกระบี่ และทางศูนย์ ฯ เชิญท่านมาปาฐกถาเมื่อจัดงาน THA ทุกปี ท่านเป็นผู้จุดประกายความคิดว่า คำว่า HASIB ที่เป็นคำย่อของการประชุมวิชาการ (Halal Science Industry and Business) ตรงกับพระนามหนึ่งของอัลลอฮ์ ซึ่งมีความหมายว่า นักคำนวณ นักบัญชี หรือนักคณิตศาสตร์ ซึ่งแสดงถึงความเป็นวิทยาศาสตร์ของอิสลาม

 

ยิ่งกว่านั้น ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ยังทำให้ชาวศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ฯ ประทับใจ เพราะหลายสิ่งหลายอย่างที่ท่านพูดได้สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน กล่าวว่า ท่านมีคำพูดดีๆ มีปรัชญาในการชี้ทางเดิน และเมื่อเวลาผ่านไปนานขึ้นหลายคนอาจจะลืมท่าน แต่ชาวศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์จะไม่มีวันลืมท่าน และคิดว่าการตั้งชื่อห้องปฏิบัติการ ฯ นี้ มีความเหมาะสมด้วยประการทั้งปวง
Copyrights © 2009 www.nisavariety.com All Rights Reserved.
counter