ข่าว นิสา      ไอแบงก์ ร่วมแสดงความยินดี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ครบรอบปีที่ 56ไอแบงก์ ร่วมแสดงความยินดี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ครบรอบปีที่ 56
          
                                
นายวิสุทธิ์ บริบูรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานธุรกิจรายย่อย   และปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ผู้แทนธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) เข้าร่วม “แสดงความยินดีและมอบเงินสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการให้กับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)” เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการคลังปีที่ 56  โดยมี นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย ดร.พรชัย ฐีระเวช  รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และกรรมการธนาคาร เข้าร่วมงานครบรอบในโอกาสเดียวกันนี้ ณ ห้องประชุม ป๊วยอึ๊งภากรณ์ ชั้น 7 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อช่วงเช้าวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา

Copyrights © 2009 www.nisavariety.com All Rights Reserved.
counter