ข่าว นิสา      นราธิวาสจัดแถลงข่าวงาน OTOP ทั่วไทย ประสานใจสู่แดนใต้นราธิวาสจัดแถลงข่าวงาน “OTOP ทั่วไทย ประสานใจสู่แดนใต้”งาน “OTOP ทั่วไทย ประสานใจสู่แดนใต้ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ วันที่ 5 – 11 ก.ค.60  ณ สนามกีฬามหาราช อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส นายสิทธิชัย  ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโก-ลก, นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก, นายเมธา ภมรานนท์ นายด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก, นายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส, พ.ท.พงศกร แสงกูล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 30  และ พ.ต.ต.จรูญ ด้วงไข่ สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรสุไหงโก-ลก ร่วมแถลงข่าวจัดงาน “OTOP ทั่วไทย ประสานใจสู่แดนใต้ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการยกระดับสินค้า OTOPในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส


นายสิทธิชัย  ศักดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ภายใต้ชื่องาน “OTOP ทั่วไทย ประสานใจสู่แดนใต้ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ วันที่ 5 – 11 ก.ค.60  ณ สนามกีฬามหาราช อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาสเพื่อเป็นการยกระดับสินค้า OTOP ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยได้กำหนดพื้นที่แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน 150 บูธซึ่งมีผู้ประกอบการจาก 4 ภาค ทั่วประเทศไทย ได้แก่ ภาคใต้ จำนวน 85 บูธ ภาคกลางจำนวน 27บูธ ภาคอีสาน จำนวน 21 บูธ และภาคเหนือ จำนวน 17บูธนอกเหนือจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP แล้ว ภายในงานยังมีการแสดงนิทรรศการการเชื่อมโยงศักยภาพของเมือง 3 เมืองต้นแบบ ได้แก่อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เมืองต้นแบบการค้าชายแดนระหว่างประเทศ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เมืองต้นแบบการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าผสมผสาน และอำเภอเบตง จังหวัดยะลา เมืองต้นแบบการท่องเที่ยวครบวงจร การแสดงนิทรรศการเด่นจังหวัดนราธิวาส ได้แก่ ผ้าท่อนราธิวาส และผลการดำเนินงานบริษัทประชารัฐสามัคคี (นราธิวาส)จำกัด และการสาธิตเพื่อดึงดูดผู้มาเข้าชม

นอกจากนี้มีการจัดแสดงบนเวที เป็นการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นจังหวัดนราธิวาส และการแสดงคอนเสิร์ตของศิลปิน ดารา เช่น ตุ๊กกี้ ชิงร้อย, นิกเดอะสตาร์, วงกลม, มอร์แกน วงดนตรีพื้นถิ่น “นราธิวาส” และวงดนตรีพื้นถิ่นอำเภอสุไหงโก-ลก เป็นต้นห้ามพลาด!!

ทั้งนี้กำหนดพิธีเปิดงานฯอย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 19.30 น. ณ เวทีกลาง บริเวณสนามกีฬามหาราช อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาสประมวลภาพwww.nisavariety.com

Copyrights © 2009 www.nisavariety.com All Rights Reserved.
counter