ข่าว นิสา      ไอแบงก์หนุน “ สหกรณ์ออมทรัพย์ษะกอฟะฮอิสลาม ” เพื่อธุรกิจสหกรณ์อิสลาม


ไอแบงก์หนุน “สหกรณ์ออมทรัพย์ษะกอฟะฮอิสลาม”  เพื่อธุรกิจสหกรณ์อิสลาม


นางสาววีณา เตชาชัยนิรันดร์ กรรมการและรักษาการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายสมควร มาตชาย ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ษะกอฟะฮอิสลาม จำกัด จัดพิธีลงนามสัญญาสนับสนุนทางการเงินระหว่างธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยกับสหกรณ์ออมทรัพย์ษะกอฟะฮอิสลาม จำกัด จ.กระบี่  โดยมี นายปภาณ อารียา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคาร และนายวุฒิสาร เจสาสน์ ผู้จัดการใหญ่สหกรณ์ ร่วมเป็นสักขีพยาน

นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก นายวิลาศ สมาน   ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์อัล –อิสลามียะฮ์ จำกัด จ.ภูเก็ต และนางขนิษฐา พ่วงศิริ ผู้จัดการสหกรณ์ศรัทธาชน จำกัด เข้าร่วมพิธีลงนาม ณ สำนักงานใหญ่ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560


www.nisavariety.com
 

Copyrights © 2009 www.nisavariety.com All Rights Reserved.
counter