ข่าวโลกมุสลิม      ตัวเลขใหม่ !!!! จำนวนมุสลิมในอังกฤษเกิน 3 ล้านคนแล้ว

ตัวเลขใหม่ !!!! จำนวนมุสลิมในอังกฤษเกิน 3 ล้านคนแล้ว


นับเป็นครั้งแรกที่ สำนักงานสถิติแห่งชาติของอังกฤษ เปิดเผยว่า มุสลิมในอังกฤษมีจำนวนเกิน 3 ล้านคนแล้ว และกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนนี้ เป็นผู้ทีถือกำเนิดนอกประเทศอังกฤษ และเวลส์ ตัวเลขดังกล่าวยังแสดงให้เห็นว่า จำนวนมุสลิมอังกฤษเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าภายในรอบ 10 ปี อันเนื่องมาจากการอพยพเข้ามา บวกกับอัตราการเกิดใหม่ของทารกในครอบครัวมุสลิม

มุสลิมอังกฤษ 1 ใน 4 คน เป็นผู้มีอายุต่ำกว่า 10 ปี และตัวเลขขณะนี้แสดงให้เห็นว่า ในจำนวนประชากรชาวอังกฤษ 20 คน จะเป็นมุสลิม 1 คน

ในบางพื้นที่ของกรุงลอนดอนมีมุสลิมอาศัยอยู่เกือบครึ่งหนึ่งของประชากรในชุมชน และหากยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆ พื้นที่เหล่านี้จะเต็มไปด้วยมุสลิมภายในอีก 10 ปีข้างหน้า อาทิ ในเขตทาวเวอร์ แฮมเล็ต (Tower Hamlet) ทางตะวันออกของกรุงลอนดอน มุสลิมคิดเป็นร้อยละ 45.6 ของประชากรในชุมชน ในขณะที่เขตใกล้เคียง คือ นิวแฮม (Newham) มีมุสลิม ร้อยละ 40.8

ในเขตนอกกรุงลอนดอน อาทิ แบล็คเบิร์น (Blackburn) ในแลงคาเชอร์ มีจำนวนมุสลิมมากที่สุด คือ ร้อยละ 29.1 และในเขตสลาว (Slough) และ ลิวตัน (Luton) มีมุสลิมอาศัยอยู่กว่า 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมด ในขณะที่ในเบอร์มิงแฮม และเลสเตอร์ (Leicester) มีมุสลิมประมาณ 1 ใน 5

ทั่วประเทศอังกฤษในปัจจุบันมีมุสลิม 3,114,992 คน โดย 1,554,022 คน เกิดนอกประเทศ และจำนวนนี้คิดเป็นกว่า 5.4 % ของประชาชนชาวอังกฤษ และเวลส์

ในปี 1991 มุสลิมในอังกฤษมีจำนวนเพียง 950,000 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9 ของจำนวนประชากรทั้งหมด  ข้อมูลtelegraph.co.uk

Copyrights © 2009 www.nisavariety.com All Rights Reserved.
counter