ข่าวโลกมุสลิม      การท่องเที่ยวและมรดกแห่งชาติซาอุฯ เตรียมบูรณะมัสยิดโบราณ 900 แห่ง


การท่องเที่ยวและมรดกแห่งชาติซาอุฯ เตรียมบูรณะมัสยิดโบราณ 900 แห่ง
อัล-อะฮฺซา – คณะกรรมการกิจการการท่องเที่ยวและมรดกแห่งชาติ (SCTNH) ซาอุดี้อาระเบีย ลงนามข้อตกลงกับกระทรวงกิจการศาสนา ในการบูรณะปฏิสังขรณ์มัสยิดโบราณ 900 แห่ง ทั่วราชอาณาจักร

พิธีลงนามจัดขึ้นที่กรุงริยาดฮฺ โดยมีการร่างรายละเอียดโครงการ โดยมาชารี อัล-นาอิม ผู้ควบคุมศูนย์มรดกทางสถาปัตยกรรม กล่าวว่า ซอและฮฺ อัล อะชี้ค รัฐมนตรีดูแลด้านกิจการศาสนา จะเป็นผู้ดูแลโครงการนี้ด้วยตัวเอง


ข้อตกลงบูรณะซ่อมแซมมัสยิดโบราณนี้ จะรวมทั้งการบันทึกประวัติของอาคารมัสยิดโบราณด้วย

SCTNH และมูลนิธิ Al-Turath Heritage ประกาศเมื่อเดือนพฤศจิการยน 2558 ว่า ได้มีการบูรณะซ่อมแซมมัสยิดเก่าไปแล้ว 21 แห่งทั่วประเทศ


ข้อมูลhttp://www.arabnews.com/saudi-arabia
Copyrights © 2009 www.nisavariety.com All Rights Reserved.
counter