ข่าวโลกมุสลิม      นักโบราณคดีพบหลักฐาน อิสลามอาจไปถึงฝรั่งเศสตั้งแต่เมื่อ 1300 ปีที่แล้ว

 นักโบราณคดีพบหลักฐาน อิสลามอาจไปถึงฝรั่งเศสตั้งแต่เมื่อ 1300 ปีที่แล้ว

เป็นที่ทราบกันดีว่า อิสลามเริ่มขึ้นในตะวันออกกลางประมาณ 1,400 กว่าปีที่ผ่านมา โดยในเพียงไม่กี่ร้อยปีหลังการเกิดขึ้น อิสลามได้ขยายไปเป็นอาณาจักรอันกว้างขวาง
ทั้งนี้ นักโบราณคดีฝรั่งเศสได้พบหลุมศพโบราณ 3 หลุม ในเขต Nimes ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส ที่มีอายุนับย้อนไปได้ถึงศตวรรษที่ 8 ซึ่งโครงกระดูกในนั้นอาจจะให้เบาะแสใหม่ๆ เกี่ยวกับการแผ่ขยายของอิสลามตั้งแต่ยุคต้นๆ จากแอฟริกาเหนือเข้ามายังฝรั่งเศส
DNA ที่พบปรากฎว่าเป็นบรรพบุรุษของผู้ที่มาจากแอฟริกาเหนือ ซึ่งอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอุมัยยัต ที่แผ่ขยายอยู่ในพื้นที่นั้น ในช่วงนั้น และเป็นที่ทราบว่าอาณาจักรอุมัยยัตนี้ได้ขยายไปถึง

ตอนใต้ของประเทศสเปนปัจจุบัน

นักวิจัยระบุว่า นี่เป็นหลักฐานแรกที่เกี่ยวข้องกับศรัทธาของชาวมุสลิมในฝรั่งเศสในช่วงต้นยุคกลาง
Yves Gleize นักโบราณคดีแห่งสถาบันวิจัยด้านโบราณคดีแห่งชาติของฝรั่งเศส และคณะ เขียนลงในวารสาร Public Library of Sciences One ว่า โครงกระดูกทั้ง 3 โครง เป็นของคนเผ่าเบอร์เบอรส์ (Berbers) ที่อาจจะเข้ามาปะปนกับนักรบของอาณาจักรอุมัยยัต โดยค้นพบอยู่รวมกับหลุมศพประมาณ 20 หลุม ในเมือง Nimes ซึ่งในสมัยนั้นเป็นเขตของพวกโรมัน

แต่ที่แตกต่าง คือ ทั้ง 3 โครงถูกฝังโดยมีการจัดให้หันไปทางทิศที่ตั้งมักกะฮฺ มีร่องรอยของการห่อศพด้วยผ้า และมีการวางก้อนหิน หรือแผ่นหินทับเหนือหลุมศพ หลังจากนำกระดูกมาตรวจด้วยการใช้เรดิโอคาร์บอน ก็พบว่ามีอายุเก่าแก่ระหว่างศตวรรษที่ 7-8 โดยก่อนหน้านี้ ร่องรอยที่เกี่ยวกับการฝังศพแบบอิสลามที่พบในฝรั่งเศส มีอายุเพียงในช่วงศตวรรษที่ 12-13 เท่านั้น

ที่ผ่านมา นักวิชาการตั้งข้อสงสัยว่า อิสลามได้แผ่ขยายมายังฝรั่งเศสก่อนหน้าที่ปรากฏหลักฐาน เนื่องจากในตำราโบราณที่เกี่ยวกับอิสลาม มีการอ้างถึงชื่อสถานที่ Nimes ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 719 – 752 ด้วย
ข้อมูล dailymail.co.uk

Copyrights © 2009 www.nisavariety.com All Rights Reserved.
counter