ข่าวโลกมุสลิม      มัสยิดเฉพาะผู้หญิงแห่งแรกเปิดแล้วในเดนมาร์ค





มัสยิดเฉพาะผู้หญิงแห่งแรกเปิดแล้วในเดนมาร์ค












   
   




มัสยิดเฉพาะผู้หญิงแห่งแรกเปิดขึ้นในกรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ค โดยผู้ก่อตั้ง ชีริน ข่านแคน มุสลิมลูกครึ่งเดนมาร์ค –ซีเรีย กล่าวในวันเปิดมัสยิดมาเรียม (Mariam Mosque) เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ว่า มัสยิดแห่งนี้จะมีผู้หญิงเป็นผู้นำละหมาด และทั้งขาย - หญิงสามารถเข้ามาร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในมัสยิดแห่งนี้ได้ เว้นแต่ในการละหมาดญุมอัต วันศุกร์ และว่าอาจจะมีความขัดแย้งให้ต้องถกเถียงกัน รวมทั้งการเจรจาเพื่อสร้างความสมานฉันท์เกิดขึ้น

ชีรินกล่าวว่า มัสยิดเฉพาะสตรีได้รับการตอบรับในทางบวกจากชุมชนมุสลิมในโคเปนเฮเกน แต่ก็มีการแสดงทัศนคติในเชิงลบบ้าง ชีรินยังยืนยันว่า มีขนบธรรมเนียมในอิสลามที่ให้ผู้หญิงเป็นอิหม่ามได้ และการวิพากษ์วิจารณ์ หรือต่อต้านมักมาจากผู้ที่ไม่มีความรู้ในเรื่องนี้  
อิหม่ามวาซีม ฮุสเซน ประธานมัสยิดใหญ่แห่งหนึ่งในกรุงโคเปนเฮเกน ตั้งคำถามว่า โครงการเช่นนี้มีความจำเป็นหรือไม่สำหรับสังคมมุสลิม และว่า “เรายังต้องสร้างมัสยิดสำหรับเฉพาะผู้ชายด้วยหรือไม่” และยังเตือนให้ระวังว่าประชาชนชาวเดนมาร์กจะออกมาโวยวายในเรื่องนี้


อย่างไรก็ตาม หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเดนมาร์คได้เผยแพร่ข่าวเท็จที่ว่า สถานที่ตั้งของมัสยิดมาเรียมถูกปิดเป็นความลับ ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย แต่ชีรินออกมาปฏิเสธในเรื่องนี้ และว่า ไม่เคยได้รับคำขู่เข็ญจากฝ่ายใด และว่ามัสยิดแห่งนี้ไม่เคยกีดกัน หรือตัดสินผู้ใด


ขณะนี้ยังไม่มีการจัดละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิดมาเรียม และยังต้องเลือกเฟ้นหาอิหม่ามหญิงอีก 8 คน นอกเหนือจากที่มีอยู่แล้ว 2 คน

มัสยิดที่ใหญ่ที่สุดของเดนมาร์ค และยังเป็นมัสยิดที่สร้างโดยมีหออะซานแห่งแรกของเดนมาร์ค ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงโคเปนเฮเกน สร้างเสร็จและเปิดให้ใช้ในปี 2014 โดยได้รับเงินบริจาคจากประเทศกาต้าร์ จำนวน 22.6 ล้านดอลล่าร์ (ประมาณ 800 ล้านบาท)













ข้อมูล http://english.alarabiya.net

Copyrights © 2009 www.nisavariety.com All Rights Reserved.
counter