ข่าวโลกมุสลิม       มุสลิมะฮฺนิวซีแลนด์ ตั้งกลุ่ม ‘นิซะอฺ’ เลี้ยงอาหารคนจรจัดไม่จำกัดศาสนา  มุสลิมะฮฺนิวซีแลนด์ ตั้งกลุ่ม ‘นิซะอฺ’ เลี้ยงอาหารคนจรจัดไม่จำกัดศาสนามุสลิมะฮฺนิวซีแลนด์ ตั้งกลุ่ม Nisa ทำงานอาสาสมัครร่วมกับโครงการกุศล Help for the Homeless ของโบสถ์คริสต์ โดยจัดทำอาหารมาแจกให้กับคนไร้บ้าน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยสมาชิกส่วนมากเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย อายุเฉลี่ยประมาณ 20 ปี

นายอาร์นี เบอร์เก้ (Arny Burke) ผู้ก่อตั้งองค์กรการกุศล Help for the Homeless กล่าวว่า ไก่ทอดของสาวๆ กลุ่มนี้ เป็นอาหารยอดนิยมของคนจรจัด และได้รับการโหวตว่าอร่อยกว่า KFC เสียอีก
นอกจากจะเป็นการทำการกุศลแล้ว กลุ่ม Nisa ยังต้องการทำลายทัศนคติในทางลบที่มีต่อศาสนาอิสลาม และต้องการช่วยเหลือ และสร้างศักยภาพให้กับผู้หญิงด้วยกัน พวกเธอเชื่อว่า การทำงานเป็นกลุ่มก้อนจะช่วยสร้างพลัง ทั้งในด้านความคิดและการกระทำ ซึ่งจะนำพาให้ศาสนิกอื่นตระหนักในความหมายที่แท้จริงของอิสลาม และมุสลิมข้อมูล  muslimvillage.com

Copyrights © 2009 www.nisavariety.com All Rights Reserved.
counter