ข่าวโลกมุสลิม      รัฐมนตรีหญิงกวาดที่นั่งอื้อ ในรัฐบาลเอมิเรตส์

หลังปรับคณะรัฐมนตรี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 59 ปรากฏว่ามีสตรีได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งในรัฐบาลกลางเกือบ 1 ใน 3 ของจำนวนรัฐมนตรีทั้งหมด (รัฐมนตรีหญิง 8 ตำแหน่งในจำนวน 29 ตำแหน่ง) โดยเฉพาะกระทรวงที่ตั้งขึ้นใหม่ 2 กระทรวง คือ Ministry of State for Happiness และ Ministry of Tolerance ซึ่งมีสตรีได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้ากระทรวงทั้งคู่

ทั้งนี้ รัฐมนตรีที่เป็นสตรี อาทิ อุฮูด อัล รูมี (Ohood Al Roumi) เป็นรัฐมนตรีกระทรวง State for Happiness , นัจลา มุฮัมมัด อัล อาวาร์ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีด้านพัฒนาการสื่อสาร และ ญามิลา ซาลิม อัล มุฮัยรี ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น


ชี้ค มุฮัมมัด บิน รอชีด อัล-มัคทูม รองประธานาธิบดีเอมิเรตส์และเจ้าผู้ครองนครรัฐดูไบ เป็นผู้ประกาศแถลงการณ์ ที่ลงนามโดย ชี้ค คอลิฟา บิน ซัยยิด อัล-นะฮฺยาน ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์


ยังมีการแต่งตั้งสภาเยาวชน ซึ่งผู้ทำหน้าที่ประธานจะต้องมีอายุไม่เกิน 22 ปี สภาจะประกอบด้วยคณะที่ปรึกษาที่เป็นคนรุ่นหนุ่ม-สาวเช่นกัน

หลายกระทรวงถูกตั้งชื่อ และได้รับการมอบหมายงานใหม่ อาทิ กระทรวงกิจการต่างประเทศ ซึ่งจะควบรวมกับกระทรวงการพัฒนาและความร่วมมือระหว่างประเทศ และกระทรวงกิจการรัฐมนตรี เปลี่ยนชื่อเป็น กระทรวงกิจการรัฐมนตรี และอนาคต (Ministry of Cabinet Affairs and Future) และได้รับมอบหมายพันธกิจในการเตรียมการอนาคตหลังยุคน้ำมัน โดยรองประธานาธิบดีได้แถลงผ่านทวิตเตอร์เมื่อวันที่ 8 กุมภา ว่า จะมีการจ้างภาคเอกชนเข้ามาทำงานให้รัฐบาลมากขึ้น และลดจำนวนกระทรวงที่ทำงานซ้ำซ้อนลงข้อมูลhttp://news.muslimthaipost.com
Copyrights © 2009 www.nisavariety.com All Rights Reserved.
counter