แม่และเด็ก      7 กีฬาสุดเจ๋ง...ที่ช่วยให้ลูกสูงขึ้นได้

7 กีฬาสุดเจ๋ง...ที่ช่วยให้ลูกสูงขึ้นได้

1. การวิ่ง : แต่หากวิ่งมากเกินไปอาจทาให้เกิดอาการปวดบวม หรือหกล้มได้ในเด็กเล็ก ดังนั้นอาจเลือกเป็นวิ่งบนพื้นดิน หรือสนามหญ้าเป็นต้น

2. การกระโดด : ยืนตรงแยกขาออกเล็กน้อย จากนั้นกระโดดด้วยเท้าเพียงข้างเดียวให้สุด ทำซ้ำแบบเดียวกันประมาณ 10 ครั้ง สลับทั้งสองข้าง


3. การขี่จักรยาน : เป็นกิจกรรมที่ทำให้เท้าของเรายืดเหยียดตลอดระยะเวลาที่ปั่นจักรยาน


4. การว่ายน้ำ : โดยว่ายท่าผีเสื้อเป็นเวลา 20 นาที เป็นท่าที่เหมาะสมที่สุด เพราะร่างกายได้ออกกำลังช่วงหลัง ไหล่ และช่วงแขนอย่างเต็มที่ แต่ถ้าไม่สะดวกท่าอื่น ๆ ก็สามารถช่วยได้เช่นเดียวกัน

5. กระโดดเชือก : โดยเป็นการกระโดดทั้งตัว ซึ่งจะทำให้ช่วงขาและช่วงหลังได้ยืดเหยียดไปพร้อม ๆ กัน โหนบาร์ เป็นการยืดกล้ามเนื้อหลังอย่างเต็มที่ รวมทั้งช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือ และแขนได้เป็นอย่างดี

6. การเตะขา : เพียงแค่ยืนแยกขาออกแล้วเตะขาข้างหนึ่งไปด้านหน้า ทำแบบนี้อย่างน้อยข้างละ 20 ครั้ง ก็ช่วยยืดกระดูกช่วงหน้าแข้งได้เช่นเดียวกัน

7. การใช้แทรมโพลีน (Trampoline) : เป็นการออกกำลังกาย โดยอาศัยเทคนิคการกระตุ้นในแนวดิ่ง ซึ่งจากการอ้างอิงขององค์การนาซ่า (NASA) ระบุว่าเป็นการออกกำลังกายที่ดีที่สุด เพราะถือเป็นการออกกำลังกายของเซลล์ในทุกส่วนของร่างกาย เพียงแค่วันละ 20 นาที ซึ่งการออกกำลังกายจากการกระโดดบนแทรมโพลีนจะช่วยยืดกล้ามเนื้อที่เหมาะสมสำหรับการเพิ่มความสูง (Proper


Stretching and Exercising Techniques) เพราะจะทำให้กระดูกหนาและแข็งแรงขึ้นจากการกระตุ้นการหลั่งสาร Growth Hormone ทำให้ความหนาที่เพิ่มขึ้นของกระดูกขาจะช่วยเพิ่มความสูงได้อย่างน้อย 2.5 เซนติเมตร ซึ่งถ้าหากออกกำลังกายอย่างถูกต้อง และเหมาะสมก็จะช่วยเพิ่มความสูงได้มากถึง 5 เซนติเมตร


ข้อมูลhttp://baby.kapook.com
Copyrights © 2009 www.nisavariety.com All Rights Reserved.
counter