แฟชั่น นิสา      Fashion Nisa 139Fashion Nisa 139


ผู้แสดงแบบ : อินเนอเกอ โกเชอราวาตี (Inneke Koesherawati)
เสื้อผ้า - ฮิญาบ : Shasmira จากประเทศอินโดนีเซีย
โทร. 074 218 700  Facebook Page : SHASMIRA THAILAND (SHASMIRABIZ)  
www.shasmira.com
www.nisavariety.com


Copyrights © 2009 www.nisavariety.com All Rights Reserved.
counter