แฟชั่น นิสา      Fashion Nisa 151Fashion Nisa 151

ผู้แสดงแบบ : ศจีนา (ฟาฎิละห์) ทรงศิริ
แต่งหน้า : สมศักดิ์ (ซีฮาบุ๊ดดีน) มะลิวัลย์
ถ่ายภาพ : ณัฐยุทธ์ (อับดุลลาติ๊ฟ) โต๊ะเน๊าะ, อภิสิทธิ์ (เบนซ์) โทระพันธ์
เสื้อผ้า : ฮา แอนด์ ซัน เวดดิ้งสตูดิโอ
115 ถนนราษฎร์พัฒนา ซอย 10 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.10240
โทร. 08-8627-3096, 08-1399-8943

www.nisavariety.com
Copyrights © 2009 www.nisavariety.com All Rights Reserved.
counter