แฟชั่น นิสา      Fashion Nisa 150Fashion Nisa 150

ผู้แสดงแบบปก : สุพรรณี (ยามีละห์) ยูฮันนัน

ช่างภาพ : ฮัจญี ซีฮาบุ๊ดดีน (สมศักดิ์) มะลิวัลย์, อภิสิทธิ์ (เบนซ์) โทระพันธ์
ฮา แอนด์ ซัน เวดดิ้งสตูดิโอ (08-8627-3096, 08-1399-8943) 15 ซอยราษฎร์พัฒนา 10 แขวง/เขตสะพานสูง กรุงเทพ ฯ 10240

เอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายภาพ :
สุมาลี (ลีนา) เซ๊ะวิเศษ / ไพรินทร์ (มันโซร) โพล้งหิรัญ / บริษัท พีพี 999 จำกัด
www.nisavariety.com

Copyrights © 2009 www.nisavariety.com All Rights Reserved.
counter