แฟชั่น นิสา      Fashion nisa 142


Fashion Nisa 142
เสื้อผ้า :
ห้องเสื้อเมตตา 

Facebook :
เสื้อผ้ามุสลิม/เครื่องแต่งกายมุสลิมห้องเสื้อเมตตา
2943/19 ซอย 81 ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 081 8458853

แสดงแบบ
จิณณพัต นอสะแม (มุนยาตี), ภูริชญา ลานยศ (ยุ๊ซซาร่า)

 ถ่ายภาพ
คูซีม๊ะห์ เจ๊ะโว๊ะ  โทร.087-8255132


สถานที่
The Andra Cafe' Baa ซอยรามคำแหง 81
Copyrights © 2009 www.nisavariety.com All Rights Reserved.
counter