แฟชั่น นิสา      Fashion Nisa 147Fashion Nisa 147
ผู้แสดงแบบ : สุทธิดา (นุ๊ก) เกษมสันต์ ณ อยุธยา (นักแสดง-นักร้อง)
ออกแบบชุด : อาเฉม บิลกิบลี, อาซีซะห์ บิลกิบลี 
ร้านบังเฉมแอนด์ซีซะห์ เวดดิ้งสตูดิโอ  ปาดังเบซาร์ สงขลา โทร. 08-1798-5040, 08-6525-6971, 074-522-234
ถ่ายภาพ : Talon Tour (โทร. 08-6787-4533)
ออกแบบ-ควบคุมการฝึกซ้อม : เมตตา นิยมยินดี (08-1845-8853), อิสมาแอล บิลกิบลี (08-1934-3996)
ผู้แสดงแบบ : พงศ์ชนก (วิว) กันกลับ (นักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย, Miss Thailand World 2009)
ออกแบบชุด : อาเฉม บิลกิบลี, อาซีซะห์ บิลกิบลี 
ร้านบังเฉมแอนด์ซีซะห์ เวดดิ้งสตูดิโอ  ปาดังเบซาร์ สงขลา  โทร. 08-1798-5040, 08-6525-6971, 074-522-234
ถ่ายภาพ : Talon Tour (โทร. 08-6787-4533)
ออกแบบ-ควบคุมการฝึกซ้อม : เมตตา นิยมยินดี (08-1845-8853), อิสมาแอล บิลกิบลี (08-1934-3996)

 


ผู้แสดงแบบ : พงศ์ชนก (วิว) กันกลับ (นักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย, Miss Thailand World 2009)
ออกแบบชุด : อาเฉม บิลกิบลี, อาซีซะห์ บิลกิบลี
ร้านบังเฉมแอนด์ซีซะห์ เวดดิ้งสตูดิโอ ปาดังเบซาร์ สงขลา โทร. 08-1798-5040, 08-6525-6971, 074-522-234
ถ่ายภาพ : Talon Tour (โทร. 08-6787-4533)
ออกแบบ-ควบคุมการฝึกซ้อม : เมตตา นิยมยินดี (08-1845-8853), อิสมาแอล บิลกิบลี (08-1934-3996)

 ผู้แสดงแบบ : ณฉัตร (วัลเณซ่า) เมืองโคตร (Miss Thailand World 2012)
ออกแบบชุด : อาเฉม บิลกิบลี, อาซีซะห์ บิลกิบลี 
ร้านบังเฉมแอนด์ซีซะห์ เวดดิ้งสตูดิโอ  ปาดังเบซาร์ สงขลา  โทร. 08-1798-5040, 08-6525-6971, 074-522-234
ถ่ายภาพ : Talon Tour (โทร. 08-6787-4533)
ออกแบบ-ควบคุมการฝึกซ้อม : เมตตา นิยมยินดี (08-1845-8853), อิสมาแอล บิลกิบลี (08-1934-3996)

 ผู้แสดงแบบ : เจนจิรา รัตนเพียร 
เสื้อผ้า : ร้านชุดเจ้าสาวอิสลามอารียา มีนบุรี (คู้ขวา) โทร. 08-1820-9148   Facebook : ชุดเจ้าสาวอิสลามอารียา
ถ่ายภาพ : อับดุลลาตีฟ โต๊ะเน๊าะ (โทร. 06-1813-1215) 
ออกแบบ-ควบคุมการฝึกซ้อม : เมตตา นิยมยินดี (08-1845-8853), อิสมาแอล บิลกิบลี (08-1934-3996)ผู้แสดงแบบ : นูรมา (นูรีน) มลิวัลย์
เสื้อผ้า : ร้านชุดเจ้าสาวอิสลามอารียา มีนบุรี (คู้ขวา) โทร. 08-1820-9148   Facebook : ชุดเจ้าสาวอิสลามอารียา
ถ่ายภาพ : อับดุลลาตีฟ โต๊ะเน๊าะ (โทร. 06-1813-1215)
ออกแบบ-ควบคุมการฝึกซ้อม : เมตตา นิยมยินดี (08-1845-8853), อิสมาแอล บิลกิบลี (08-1934-3996)


www.nisavariety.com
 

Copyrights © 2009 www.nisavariety.com All Rights Reserved.
counter