ปีที่ : 11     ฉบับที่ : 106
เดือน : มกราคม 2553
Issue :
คุยกับ บ.ก.ค่ะ
  เดือนแรกของปีใหม่นี้ก็จะผ่านไปแล้วนะคะ เคยคิดไหมว่า ปีนี้คุณตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้อย่างไร ไม่ว่าจะเรื่องงาน เรื่องความรัก เรื่องครอบครัว มันน่าจะดีกว่าที่ผ่านมาใช่ไหมหนอ มนุษย์เราถ้ารู้จักคิดถึงจุดมุ่งหมายของตัวเอง ก็จะรู้ว่า ชีวิตมีค่า การเปลี่ยนแปลงก็คือตัวบ่งชี้ว่า ในชีวิตของเรา ไม่ใช่อยู่ไปวันๆ หนึ่งก็พอใจแล้ว
Admin Control     Mail besed
นิสาเพื่อคุณ
  << แนะนำคนเก่ง
  << แนะนำร้านอาหาร
  << แนะนำสถานที่
สมัครผู้หญิงหน้าปก
ผู้สนับสนุน

islamic bank
หัวข้อ: กลับมาอีกครั้ง กับโครงการเรียนภาษาอังกฤษ และทัศนศึกษา ที่มาเลเซีย

Malaysia Study Tour October 2008

In Kuala Lumpur

 

โปรแกรมศึกษาภาษาอังกฤษ

ช่วงปิดภาคเรียน

ณ โรงเรียนนานาชาติอิสลาม กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

วันที่  11-31 ตุลาคม 2551

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่

คุณอามีนะห์  สุขเกษม

โทร.  08-6368-7174

Email : sucheela_p@hotmail.com

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิลด์ไวด์สตั๊ดดี้

347/2 หมู่ 19 ซอยสุขสวัสดิ์ 66 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

 

 

วัตถุประสงค์          เพื่อให้นักเรียนได้เรียนภาษาอังกฤษ และสร้างเสริมประสบการณ์ในการเรียนรู้กับนักเรียนนานาชาติ และนักเรียนมาเลเซีย   หลักสูตรนี้ช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และมีโอกาสเข้าไปสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของชาวมาเลเซีย  โดยสามารถเรียนวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ  ทั้งการอ่าน  การพูด  การฟัง และการเขียน  เพื่อให้นักเรียนแต่ละคนได้มีการพัฒนาภาษาอังกฤษได้อย่างเข็มข้น

รายละเอียดของโรงเรียน       โรงเรียนนานาชาติอิสลาม ( International Islamic School ) เป็นโรงเรียนที่มีหลักสูตรการเรียนทั้งภาคสามัญ และศาสนาอิสลาม  ซึ่งทางโรงเรียนมีประสบการณ์ในการจัดโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ  และเรียนรู้ประสบการณ์ในช่วงฤดูร้อนสำหรับนักเรียนไทย  และได้รับการยอมรับจากหน่วยงานและโรงเรียนต่างๆ  ว่าเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมทั้งทางด้านหลักสูตรการเรียน  และมาตรฐานการสอนที่มีคุณภาพสูง  จากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  จึงทำให้นักเรียนที่เข้าร่วมโปรแกรมสามารถพัฒนาภาษาอังกฤษ และมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี  มีบริการส่งเสริมนักเรียนที่ดีเลิศ

ระยะเวลาของโครงการ         3 สัปดาห์  ( 11-31 ตุลาคม  รวมวันเดินทางไป-กลับ)

รายละเอียดโครงการ              นักเรียนระดับมัธยมศึกษา อายุระหว่าง 10 – 17 ปี

                                                เรียนสัปดาห์ละ 5 วัน ( จันทร์ – ศุกร์ )  วันละ 5 ชั่วโมง

ทัศนศึกษา และกิจกรรม        ทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ นักเรียนจะได้เข้าร่วมกิจกรรม และทัศนศึกษา

                                                สถานที่สำคัญ และแหล่งท่องเที่ยวของประเทศมาเลเซีย

จำนวนนักเรียน                      20 คนขึ้นไป โดยมีผู้ดูแลตลอดระยะเวลาการศึกษา

อาหารและที่พัก                      นักเรียนจะได้เข้าพักในหอพักของโรงเรียน ห้องละ 6 คน แยก ชาย/หญิง

                                                พร้อมอาหารวันละ 3 มื้อ ตลอดระยะเวลา 3 สัปดาห์

ค่าใช้จ่าย                                 28,900.-  บาท/คน ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

Ä  ค่าลงทะเบียน ค่าเล่าเรียน ตลอดระยะเวลา 3 สัปดาห์

Ä  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ  กรุงเทพฯ-กัวลาลัมเปอร์

Ä  ค่าที่พักในหอพักของโรงเรียน ห้องพักละ 6 คน พร้อมอาหาร 3 มื้อ

Ä  ค่ากิจกรรม ค่าพาหนะ ค่าผ่านประตูทุกรายการ พร้อมผู้ดูแล

Ä  ค่าบริการรถรับ-ส่งจากสนามบิน KL – ที่พัก ในวันเดินทางไป-กลับ

Ä  ค่าประกันอุบัติเหตุ และรักษาพยาบาลในวงเงิน 1,500,000.- บาท

ค่าใช้จ่ายดังกล่าว ไม่รวม     -  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าน้ำหนักสัมภาระส่วนเกิน 15 ก.ก.

                                                -  ค่าใช้จ่ายกิจกรรมนอกรายการ

 โดย : อามีนะห์: 2008-08-20 11:55:26ความคิดเห็น :

คือหนูอยู่จังหวัดสงขลาอ่ะค่ะ

แต่อยากไปเรียน

หนูต้องทำอย่างไรบ้างโดย : ชฎาทิพย์ :

ความคิดเห็น :

เดินทางโดยสายการบิน แอร์เอเชียค่ะ นอนหอพักกับเด็กนักเรียนนานาชาติ มีอาจารย์ดูแลตลอดระยะเวลาของโปรแกรมโดย : อามีนะห์ :

ความคิดเห็น :

อยากทราบ ว่า ไปสายการบินอะไรค่ะ  แล้วนอนหอพักรวมกับเด็กหอธรรมดา หรือว่านอนหออื่น  อยากได้รายละเอียดที่แน่นอนด่วนค่ะโดย : อาม :
Previous Page - 1 - Next Page
 

แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่


ชื่อ*
อีเมล*์

ความคิดเห็น*

สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2547
Copyright ? 2004 Nisa Variety Magazine.
Global Standard Quality By MnetSolution: อีกผลงานระดับคุณภาพของ MnetSolution.com